Sorg Og Tap

Erindringsritualer: Hva noen mennesker gjør for å hedre kjæledyret sitt når de dør

Erindringsritualer: Hva noen mennesker gjør for å hedre kjæledyret sitt når de dør

Det er viktig å gå over fra mentaliteten til 'de døde' til 'la meg fortelle deg hvordan han virkelig levde.' Dette gjelder mennesker og kjæledyr.